Latihan Ting 4

Lembaran Kerja

TUNJANG 1 : PENGENALAN SAINS SUKAN ( TING 4 )


TUGASAN RPH 1-MASA 1 ( MINGGU 1 )


Jawab semua soalan di bawah.


1. Berikan definisi sains sukan?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________


2. Berikan lima kepentingan sains sukan.
i. _______________________________________
ii. _______________________________________
iii. _______________________________________
iv. _______________________________________
v. _______________________________________


3. Jelaskan dua daripada lima kepentingan sains sukan?

i. ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

ii. ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
TUGASAN RPH 2 -MASA 2 ( MINGGU 1 )


Perbincangan Kumpulan.Kumpulan 1.

Apakah yang dimaksudkan sukan untuk semua dan berikan contoh-contoh aktivitinya. Bincangkan.
Kumpulan 2.

Apakah yang dimaksudkan sukan untuk kecemerlangan dan berikan contoh-contoh aktivitinya. Bincangkan.
Kumpulan 3.

Apakah perbezaan di antara sukan untuk semua dan sukan untuk kecemerlangan. Bincangkan.
TUGASAN RPH 3 - MASA 1 ( MINGGU 2 )


Jawab semua soalan di bawah.


1. Apakah kepentingan mematuhi etika dalam sukan?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________


2. Berikan lima contoh amalan yang tidak beretika?

i. _____________________________________
ii. _____________________________________
iii. _____________________________________
iv. _____________________________________
v. _____________________________________


3. Nyatakan tiga faktor-faktor yang boleh mengekalkan suasana yang harmoni
berterusan sepanjang pertandingan.

i. ______________________________________
ii. ______________________________________
iii. ______________________________________TUGASAN RPH 4 - MASA 2 ( MINGGU 2 )

Jawab semua soalan di bawah.


1. Bilakah slogan Malaysia Boleh diperkenalkan?


2. Apakah tujuan slogan tersebut diperkenalkan?


3. Berikan lima cara yang boleh dilakukan untuk meningkatkan semangat patriotisme
dikalangan atlit?TUGASAN RPH 5 - MASA 1 ( MINGGU 3 )


Jawab semua soalan di bawah.


1. Nyatakan disiplin-disiplin dalam sains sukan?
i. ____________________________________
ii. ____________________________________
iii. ____________________________________
iv. ____________________________________
v. ____________________________________


2. Nyatakan tiga komponen yang dititikberatkan dalam kursus skim persijilan
kejurulatihan kebangsaan?
i. _______________________________
ii. _______________________________
iii. _______________________________


3. Senaraikan bidang tugas lembaga kejurulatihan kebangsaan?
i. _______________________________________________
ii. _______________________________________________
iii. _______________________________________________
iv. _______________________________________________TUGASAN RPH 6 - MASA 2 ( MINGGU 3 )


Tandakan ( √ ) bagi kenyataan yang betul dan tandakan ( X ) bagi kenyataan yang tidak betul.


1. UPM, UPSI, UKM dan UMS adalah di antara universiti yang
menawarkan program sains sukan. ( )


2. UUM merupakan universiti yang menawarkan program sains sukan
di peringkat sarjana muda. ( )


3. Anatomi dan fisiologi merupakan salah satu disiplin ilmu yang
terdapat dalam mata pelajaran sains sukan. ( )


4. Kerjaya dalam bidang sains sukan hanya terhad dalam aspek
sukan sahaja. ( )


5. Program-program yang sedia ada di institusi pengajian tinggi
awam di Malaysia dapat menghasilkan profesional dalam bidang
sains sukan dan memenuhi keperluan negara. ( )
TUGASAN RPH 7 - MASA 1 ( MINGGU 4 )


Jawab semua soalan di bawah.


1. Apakah definisi pengurusan sains sukan?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________


2. Senaraikan lima gabungan komponen kemahiran pengurusan sukan.
i. _________________________________
ii. _________________________________
iii. _________________________________
iv. _________________________________
v. _________________________________


3. Apakah tiga elemen utama yang dapat menentukan kejayaan dalam sesebuah
pengurusan sukan?
i. ___________________________________
ii. ___________________________________
iii. ___________________________________

TUGASAN RPH 8 - MASA 2 ( MINGGU 4 )


Jawab semua soalan di bawah.


1. Nyatakan sistem pertandingan yang boleh digunakan dalam sesuatu kejohanan
atau pertandingan?
i. _______________________________
ii. _______________________________
iii. _______________________________


2. Senaraikan perkara-perkara penting yang harus diambil kira di dalam menentukan
sesuatu sistem pertandingan.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________


3. Kirakan jumlah perlawanan dalam sistem liga satu pusingan bagi 7 pasukan yang
menyertai pertandingan bola sepak?4. Buat satu jadual perlawanan liga satu pusingan bagi 4 pasukan di bawah?

Pasukan Bertanding.

1. Sabah
2. Johor
3. Perlis
4. Kedah

TUGASAN RPH 9 - MASA 1 ( MINGGU 5 )


Perbincangan KumpulanKumpulan 1.

Buat satu carta pertandingan kalah mati sekali bagi 17 pasukan.

Kumpulan 2

Buat satu carta pertandingan kalah mati dua kali bagi 16 pasukan

TUGASAN RPH 10 - MASA 2 ( MINGGU 5 )


Jawab semua soalan di bawah.


1. Senaraikan tiga jenis sistem cabar-mencabar?

i. _________________________________
ii. _________________________________
iii. _________________________________


2. Nyatakan jenis-jenis sukan yang sesuai untuk sistem cabar-mencabar?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________


3. Lakarkan satu contoh pertandingan bentuk corong yang mengandungi 12 orang
pemain?

TUGASAN RPH 11 - MASA 1 ( MINGGU 6 )


Tandakan ( √ ) bagi kenyataan yang betul dan tandakan ( X ) bagi kenyataan yang tidak betul.


1. Undang-undang dan peraturan pertandingan bertujuan mengawal
perjalanan perlawanan. ( )


2. Undang-undan dan peraturan yang sedia ada tidak boleh
diubahsuai mengikut persekitaran. ( )


3. Had umur peserta-peserta bagi pertandingan permainan MSSM
ialah 21 tahun kebawah. ( )


4. Kiraan umur adalah pada 1 Januari tahun pertandingan seperti
pada sijil beranak. ( )


5. Jika kedua-dua pasukan memakai pakaian yang sama warnanya,
maka pasukan yang pertama tercatat dalam jadual pertandingan
hendaklah menukar warna bajunya bagi permainan tertentu sahaja. ( )


6. Bantahan hendaklah dibuat tidak lewat 24 jam selepas tamat
perlawanan dengan bayaran RM100.00. ( )
TUGASAN RPH 12 - MASA 2 ( MINGGU 6 )


Perbincangan Kumpulan.1. Senaraikan peraturan-peraturan Am pertandingan?


2. Jelaskan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan semasa membuat peraturan?


3. Terangkan kepentingan mematuhi undang-undang dan peraturan pertandingan?
TUGASAN RPH 13 - MASA 1 ( MINGGU 7 )


Jawab semua soalan di bawah.


1. Jelaskan definisi psikologi sains sukan?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________


2. Apakah komponen-komponen yang saling berinteraksi dalam prestasi manusia?
3. Huraikan bidang tugas psikologi sukan?
4. Jelaskan apakah perbezaan psikologi sukan dan jurulatih mental?

TUGASAN RPH 14 - MASA 2 ( MINGGU 7 )

Jawab semua soalan di bawah.

1. Apakah definisi konsep motivasi?2. Terangkan maksud ganjaran positif dan ganjaran negatif?3. Berikan contohpcontoh ganjaran positif dan ganjaran negatif?4. Terangkan sumber-sumber motivasi di bawah.

a. Intrinsik : __________________________________________________________
__________________________________________________________

b. Ekstrinsik : _________________________________________________________
_________________________________________________________TUGASAN RPH 15 - MASA 1 ( MINGGU 8 )


Jawab semua soalan di bawah.


1. Apakah maksud kebimbangan?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________


2. Terangkan jenis kebimbangan di bawah dan berikan contohnya?

a. Kebimbangan tret :______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

Contoh : ______________________________________________


b. Kebimbangan seketika :______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

Contoh :______________________________________________3. Apakah situasi yang boleh menimbulkan kebimbangan seseorang atlit?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

TUGASAN RPH 16 - MASA 2 ( MINGGU 8 )


Perbincangan Kumpulan.
1. Jelaskan 3 dimensi penyebab atribusi?
2. Apakah perkaitan atribusi dan motivasi?

TUGASAN RPH 17 - MASA 1 ( MINGGU 9 )

Perbincangan Kumpulan.


1. Apakah yang dimaksudkan dengan keagresifan?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________


2. Keagresifan boleh diklasifikasikan kepada tiga jenis iaitu keagresifan ketara,
keagresifan instrumental dan keagresifan asertif. Jelaskan.

a. Keagresifan ketara :_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

b. Keagresifan instrumental :______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

c. Keagresifan asertif :______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
3. Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi keagresifan?

a. Faktor psikologisosial :________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

b. Faktor semasa : ________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________