Latihan Pra U Penggal 2


31 Jan 2012.

Latihan untuk dibuat semasa berada dalam kelas ketika saya ke Kejohanan Hoki MSSB Keningau.

1. Berikan definisi Kebimbangan

2. Berikan definisi Kebangkitan

3. Apakah:-

i. Stress
ii. Distress
iii. Hiperstress
iv. hipostress
v. Eustress

4. Adakah tahap kebangkitan perlu untuk atlet, huraikan.

Selamat menjawab.