Info untuk Guru

Kepada semua guru. Anda boleh klik pada tajuk-tajuk di bawah untuk kegunaan dalam melaksanakan proses p&p dengan baik dan terancang. 1. PEDAGOGI - KECERDASAN 2. PEDAGOGI - KMD 3. PEDAGOGI - KONTRUKTIVISME 4. PEDAGOGI - KONTEKSTUAL 5. PEDAGOGI - MASTERI 6. PEDAGOGI - PAK 7. PEMIKIRAN

No comments:

Post a Comment